facebook Twitter Google
Chính sách bảo hành
Chính sách bảo hành: chúng tôi chỉ nhận bảo hành đối với các sản phẩm hư hỏng do lỗi kỹ thuật của nhà sản xuất, với các điều kiện:
       -Có hóa đơn mua hàng kèm theo
       -sản phẩm còn trong thời gian bảo hành, được tính từ ngày ghi trên hóa đơn mua hàng