facebook Twitter Google
Phương thức thanh toán

Thanh toán chuyển khoản:
tên tài khoản : Khưu Lệ Trân
Số tài khoản : 011 01 0707862 0001
Ngân hàng : Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB)- chi nhánh TP-Hồ Chí Minh